แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Modules)
ประสิทธิภาพสูง เพราะผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวม (Multi-crystalline Solar Cell)
มี Bypass diode เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในขณะที่มีร่มเงาบังแผงบางส่วน
ใช้วัสดุเหมาะกับการติดตั้งใช้งานภายนอก เช่น กระจกนิรภัยประเภท Optical low iron tempered, EVA resin และกรอบอลูมิเนียม
ออกแบบตามมาตรฐาน IEC 61215
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ