Solar Collector
ระบบทำงานอย่างไร
Apricus Solar Collector ประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ
1. Solar Absorption (อุปกรณ์ดูดซึมพลังงานแสงอาทิตย์) ได้แก่ Solar tube (หลอดแก้วแสงอาทิตย์)
2. Solar Heat Transfer (อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน) ได้แก่ Heat pipe (ท่อนำความร้อน)
3. Solar Energy Storage (อุปกรณ์กักเก็บพลังงานความร้อน) ได้แก่ Storage tank (ถังเก็บน้ำร้อน)
จุดเด่นของระบบ
ใช้แก้วทรงกระบอก 2 ชั้นซึ่งภายในเป็นสุญญากาศ ทำให้การสูญเสียความร้อนมีน้อยมาก
ใช้ Heat pipe ทำให้มีการส่งถ่ายความร้อนไปยังน้ำซึ่งใช้เป็นตัวนำความร้อนได้เร็ว
เนื่องจากรูปร่างภายนอกเป็นแก้วทรงกระบอก ทำให้รับแสงอาทิตย์ได้ในมุมกว้าง ตัวหลอดแก้วจึงเปรียบเสมือนเป็น Solar tracker แบบ Passive ไปในตัว ทำให้พลังงานที่ได้จากดวงอาทิตย์สม่ำเสมอทั้งวัน
มีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับระบบความร้อนแบบอื่น
ระบบถูกออกแบบให้ติดตั้งง่าย และต้องการการบำรุงรักษาน้อย
ทนต่อการกัดกร่อนสูง เนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำท่อเป็นทองแดง, ข้อต่อเป็นทองเหลือง และสายเชื่อมต่อท่อน้ำและโครงยึด Solar tube เป็นสแตนเลส
เหมาะสำหรับใช้เป็นระบบทำน้ำร้อนในบ้านพักอาศัย หรือประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์อื่น