Solar Collector
หลักการทำงาน
A. ใช้ปั๊มน้ำดึงน้ำผ่านวาล์วตรงไปยังระบบ
B. น้ำเข้าไปใน Solar Collectors จากด้านล่างผ่านขึ้นไปด้านบน โดยผ่านไปตามท่อเล็กๆ แต่ละท่อของ Solar Collectors
C. ขณะที่น้ำผ่านขึ้นไปตามท่อ น้ำจะรับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยตรง ทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้น
D. น้ำที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นจะถูกส่งกลับไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้
จุดเด่นของระบบ
ราคาถูก ติดตั้งง่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหลังการติดตั้ง
ไม่กรอบหรือแตกง่าย หมดปัญหาการอุดตันรั่วซึม
น้ำหนักเบา ทนทาน ไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ จึงไม่เป็นสนิม
ช่วยเพิ่มอุณหภูมิของน้ำก่อนเข้าสู่ Boiler ทำให้ลดต้นทุนการผลิต และลดการใช้พลังงานในการทำให้น้ำร้อนขึ้น
ระยะเวลาคุ้มทุนในเวลาเพียง 2-3 ปี
อายุการใช้งานยาวนานกว่า 10 ปี
เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการน้ำร้อนในปริมาณมากๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, โรงแรม และสปา เป็นต้น
ระบบเพิ่มอุณหภูมิน้ำด้วยแสงอาทิตย์ราคาประหยัด (Cost Effective Solar Thermal System) นี้ได้มีีการติดตั้งและใช้งานจริงไปแล้ว ที่บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดนนทบุรี
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ